HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC ĐƠN HÀNG ĐÃ XÓA

Để khôi phục đơn đã xóa, vào Đơn hàng, nhấn chọn tab đơn hàng Đã xóa.

 

Nhấn chọn nút Khôi phục ở cột thao tác.

 

Khôi phục đơn hàng đã xóa thành công.