TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN GỬI VẬN CHUYỂN

ViettelSale cho phép nhà bán hàng gửi vận chuyển theo 2 hình thức:

+ qua các hãng vận chuyển (Viettel Post,…): nhà bán hàng lựa chọn các hình thức vận chuyển có sẵn theo theo thông tin của đơn hàng, sau khi tiến hành thao tác gửi vận chuyển, đơn vận sẽ được tự động gửi cho hãng vận chuyển, trạng thái sẽ được tự động cập nhật.

+ qua đơn vị vận chuyển ngoài: nhà bán hàng phải tự liên lạc với bên vận chuyển và cập nhật trạng thái, tên và chi phí vận chuyển do nhà bán hàng tự nhập thông tin.

 

Các mục liên quan:

a, Gửi vận chuyển trên trang Danh sách đơn hàng (gửi 1 đơn và nhiều đơn cùng lúc)

b, Gửi vận chuyển trên trang Chi tiết đơn hàng

c, Gửi khiếu nại vận chuyển

 

Các bài liên quan khác:

Tạo mới nhà vận chuyển

Cập nhật nhà vận chuyển

Kết nối vận chuyển với Viettel Post

Cấu hình nhà vận chuyển=======

a, Gửi vận chuyển trên trang Danh sách đơn hàng:

Với những đơn hàng đã có thông tin vận chuyển, nhấn nút Chọn ở cột Thao tác, chọn Gửi vận chuyển

 

Để thực hiện gửi vận chuyển nhiều đơn hàng cùng lúc, tick chọn các đơn hàng muốn gửi vận chuyển.

 

Nhấn nút Thao tác ở góc phải phần đầu trang, chọn Gửi vận chuyển

 

Nhấn nút Gửi vận chuyển ở Popup hiện lên.

 

Chờ hệ thống hoàn thành cập nhật trạng thái các đơn. Nhấn dấu X ở góc phái trên cùng của Popup để đóng Popup. 

b, Gửi vận chuyển trên trang Chi tiết đơn hàng:

Nhấn chọn nút Gửi vận chuyển ở góc phải bên dưới của trang
c, Gửi khiếu nại vận chuyển:

Với những đơn hàng gửi vận chuyển qua hãng vận chuyển, nhà bán hàng có thể gửi khiếu nại đến nhà vận chuyển.

Vào Đơn hàng, nhấn nút Chọn ở cột Thao tác, chọn Khiếu nại vận chuyển.