TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN XUẤT DANH SÁCH FILE EXCEL

Chức năng xuất danh sách file excel cho phép người dùng xuất danh sách các đơn hàng của hệ thống ra file excel.

Để xuất danh sách file excel, vào Đơn hàng, nhấn nút Thao tác, chọn Xuất Excel.

 

Chọn Xuất 500 bản ghi đầu tiên hoặc Xuất n bản ghi từ bản ghi thứ m. Sau đó nhấn nút Xuất file.