TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG DỮ LIỆU MẪU

Nhằm giúp người dùng mới làm quen phần mềm dễ dàng và trực quan, sau khi tạo mới Đơn vị kinh doanh, hệ thống sẽ gợi ý sử dụng dữ liệu mẫu. Nếu chọn tạo dữ liệu mẫu, khi bắt đầu nhập dữ liệu kinh doanh thực, nhà bán hàng phải xóa dữ liệu mẫu.  

 

Các mục liên quan:

a, Sử dụng dữ liệu mẫu

b, Xóa dữ liệu mẫu=======

a, Sử dụng dữ liệu mẫu

Tại trang Tổng quan chọn Tạo dữ liệu mẫu

Nhấn nút Xác nhận để sử dụng dữ liệu mẫu.

Hệ thống sẽ sinh ra dữ liệu mẫu để bạn tìm hiểu các tính năng của hệ thống. Dữ liệu mẫu hiển thị đầy đủ các thông tin hoạt động của một cửa hàng bao gồm:

  • Thông tin về hàng hóa, bao gồm Danh mục hàng hóa, Danh sách hàng hóa, Giá hàng hóa, combo hàng hóa;
  • Đơn hàng;
  • Thông tin phiếu xuất nhập kho, hàng hóa thất lạc;
  • Báo cáo về tình hình kinh doanh của cửa hàng.

 

Nhấn nút Bỏ qua: dữ liệu mẫu sẽ không được tạo. Nhà bán hàng tiến hành khởi tạo các dữ liệu kinh doanh thực.b, Xóa dữ liệu mẫu

Khi tiến hành kinh doanh thực, nhà bán hàng bắt buộc phải xóa dữ liệu mẫu.

Để tiến hành xóa dữ liệu mẫu, bạn nhấn nút mũi tên hướng xuống trên thanh menu và chọn Xóa dữ liệu mẫu.Hệ thống hiển thị popup thông báo chấp nhận xóa dữ liệu. Nhấn Chấp nhận nếu bạn đồng ý muốn xóa dữ liệu mẫu và dữ liệu bạn tự tạo.

 

Lưu ý: Tại thời điểm xóa dữ liệu mẫu, tất cả các thông tin mẫu và thông tin khách hàng nhập thử trong lúc sử dụng dữ liệu mẫu đều bị xóa.