TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VẬN CHUYỂN

Nhằm giúp tiết kiệm thời gian lựa chọn dịch vụ vận chuyển khi tạo đơn hàng, ViettelSale cho phép cài đặt dịch vụ vận chuyển mặc định theo từng đơn vị kinh doanh.

Khi nhà bán hàng thực hiện tạo đơn bằng tay hoặc hệ thống tạo tự động, dịch vụ vận chuyển sẽ được chọn tự động theo thông tin đã cài đặt, nhà bán hàng có thể chọn lại dịch vụ khác nếu muốn. Cài đặt vận chuyển áp dụng với từng đơn vị kinh doanh riêng biệt.

Trước khi nhà bán hàng thực hiện cài đặt, hệ thống sẽ tự động chọn cài đặt Dịch vụ vận chuyển có phí vận chuyển thấp nhất.

 

Để cài đặt vận chuyển, vào module Vận chuyển > Cài đặt vận chuyển.

 

Với tài khoản chưa kết nối với hãng vận chuyển, tiến hành Kết nối để tiếp tục sử dụng tính năng Cài đặt vận chuyển.

 

Với tài khoản đã kết nối với hãng vận chuyển, lựa chọn dịch vụ vận chuyển theo nhu cầu. Nhấn chọn nút Lưu để hoàn thành cài đặt.