TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN XEM LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG

Chức năng lịch sử đơn hàng cho phép người dùng xem chi tiết lịch sử đơn hàng, cụ thể là xem lịch sử đổi trạng thái , ngày đổi trạng thái và lý do đổi trạng thái.

Để xem lịch sử đơn hàng, vào Đơn hàng, nhấn vào Mã đơn hàng.

 

Trên trang chi tiết đơn hàng, nhấn chọn Lịch sử đơn hàng để xem thông tin