TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
Hướng dẫn sử dụng tính năng tùy chỉnh mẫu in

Tính năng tùy chỉnh mẫu in cho phép chèn thêm, chỉnh sửa, xóa hoặc thay đổi thông tin trên đơn hàng online theo ý muốn của mình.

Để sử dụng tính năng tùy chỉnh mẫu in đơn hàng online, bạn làm như sau:

Bước 1: Tại module Đơn hàng, chọn Thao tác > In đơn hàng > Cài đặt mẫu in

Bước 2: Chọn mẫu in cần chỉnh sửa

Có 2 loại mẫu in:

  • Mẫu in mặc định
  • Mẫu in ViettelPost

Bước 3: Bạn có thể chỉnh sửa mẫu in đơn hàng online theo tiêu chí riêng của mình: Xóa bớt cột, thay đổi nội dung text, chèn thêm thuộc tính,...

Để thêm các trường thuộc tính muốn hiển thị trên mẫu in:

  • Trở chuột vào vị trí muốn thêm > chọn Từ khóa mẫu in

 Tại Danh sách từ khóa, bạn có thể tìm kiếm từ khóa muốn thêm và click chọn để thêm thuộc tính đó vào mẫu in

Bước 4: Sau khi hoàn thành các chỉnh sửa, chọn Lưu để lưu các thay đổi. Khi chọn in đơn hàng thì hệ thống sẽ sử dụng mẫu in gần nhất được cài đặt.

Sau khi đã lưu thay đổi, bạn vẫn có thể khôi phục lại mẫu in đơn ban đầu bằng cách chọn Quay về mẫu mặc định

Lưu ý: Đối với phần thông tin trong ngoặc {} không nên sửa đổi. Nếu chỉnh sửa thì nội dung đó khi in ra sẽ bị mất.