TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
TỰ TẠO MÃ VẬN ĐƠN

Tính năng này cho phép nhà bán hàng tự tạo mã vận đơn theo ý muốn.

Nhà bán hàng có thể tự tạo mã vận đơn khi đang tạo đơn hàng (vận đơn).

Trường hợp 1: Nhà bán hàng chọn vận chuyển qua hãng ViettelPost.

Giao diện vị trí nhập mã vận đơn sau khi kết nối hãng vận chuyển.

 • Trong module Đơn hàng
 • Trong module Vận chuyển 
 • Trong module Facebook 

Khi chọn vận chuyển qua hãng, nhà bán hàng phải kết nối hãng vận chuyển và cài đặt tiền tố mã vận đơn cho hãng vận chuyển.

1.1.Cài đặt tiền tố

Cài đặt tiền tố nhằm hạn chế việc trùng nhau trong việc tự tạo mã vận đơn của nhà bán hàng.

Vào Vận chuyển>Nhà vận chuyển> Danh sách nhà vận chuyển.

Tại nhà vận chuyển có mã vận chuyển VIETTELPOST trong danh sách, chọn Chỉnh sửa trong cột Thao tác. Xuất hiện popup:

Nhập tiền tố mã vận đơn. Lưu ý:

 • Tiền tố là giá trị tương ứng với mỗi nhà vận chuyển.
 • Tiền tố mã vận đơn chỉ chứa tối đa 4 chữ cái.
 • Với đơn hàng chưa gửi hãng vận chuyển
 • TH1: Nếu nhà bán hàng sửa tiền tố: Tiền tố của mã vận đơn các đơn hàng này sẽ chuyển thành tiền tố vừa nhập. Nhà bán hàng có thể gửi vận chuyển bình thường với mã vận đơn có tiền tố mới.
 • TH2: Nếu nhà bán hàng xóa tiền tố: Toàn bộ mã vận đơn các đơn hàng này sẽ bị xóa. Nhà bán hàng muốn gửi hãng vận chuyển các đơn hàng này hệ thống sẽ tự tạo tiền tố tự động VSL.

Lưu và đóng popup.

Hiển thị tiền tố mã vận đơn sau khi cài đặt: 

1.2. Nhập mã vận đơn

1.2.1.Trong khi tạo đơn hàng trong module Đơn hàng hoặc Facebook:

Bước 1: Nhập các thông tin về khách hàng và thông tin sản phẩm trong đơn hàng

Bước 2: Chọn vận chuyển qua hãng. Kết nối hãng vận chuyển ViettelPost.

              Nhập thông tin về khối lượng và kích thước đóng gói hàng hóa.

Bước 3: Nhập tiền tố cho mã vận đơn.

 • Nếu chưa có tiền tố: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt để nhập tiền tố cho mã vận đơn. Xuất hiện popup. Nhập tiền tố rồi nhấn Lưu và đóng.
 • Nếu đã có tiền tố:
 • Giữ nguyên tiền tố: chuyển sang bước tiếp theo.
 • Thay đổi tiền tố: nhấn vào nút Cài đặt. Nhập tiền tố mới.
 • Xóa tiền tố: nhấn vào nút Cài đặt . Xóa tiền tố hiện có.

Nhấn Lưu và đóng.

Lưu ý các điều kiện về tiền tố ở mục 1.

Bước 4: Nhập đuôi mã vận đơn

Lưu ý:

 • Mã vận đơn chỉ bao gồm chữ cái từ a-z, chữ số 1-9.
 • Mã vận đơn bao gồm tối đa 20 ký tự: chữ cái được tính là 2 ký tự, chữ số được tính là 1 ký tự.

1.2.2. Tạo vận đơn trong module Vận chuyển

Nhà bán hàng cần cài đặt tiền tố trước khi nhập mã vận đơn. Lưu ý các điều kiện về tiền tố và mã vận đơn ở trên.

Trường hợp 2: Tạo mã vận đơn với đơn hàng tự vận chuyển

Để tự nhập mã vận đơn, NBH cần chọn hình thức vận chuyển là Tự vận chuyển rồi chọn đối tác vận chuyển. Xuất hiện thanh nhập mã vận đơn

Lưu ý:

 • Mã vận đơn chỉ chứa tối đa 50 ký tự. 
 • Ký tự nhập được là chữ cái từ a-z và chữ số từ 1-9.