TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
GIỚI THIỆU MODULE ĐƠN HÀNG

Module đơn hàng

1. Tạo mới đơn hàng

2. Đổi trạng thái đơn hàng

3. Chỉnh sửa/ cập nhật đơn online

4. Tách đơn hàng

5. Gửi vận chuyển

6. In đơn hàng và vận đơn

7. Xuất danh sách file excel

8. Lịch sử đơn hàng

9. Lịch sử thanh toán

10. Xem chi tiết hành trình vận chuyển của vận đơn

11. Lọc đơn hàng

12. Xóa đơn online

13. Khôi phục đơn đã xóa

14. Sao chép đơn

15. Tự tạo mã vận đơn

16. Tùy chỉnh mẫu in đơn hàng online

17. In nhãn đơn hàng

Giới thiệu các trạng thái đơn hàng

Đơn nháp

Đơn do hệ thống tạo tự động (từ facebook,...) hoặc nhà bán hàng tạo bằng tay và lưu ở trạng thái nháp. Đơn nháp thường chưa đầy đủ thông tin, cần bổ sung và xác nhận với người mua hàng.

Đơn mới

Đơn do người mua tự tạo qua các form đặt hàng online (website, sàn TMĐT,...). Đơn đã đầy đủ thông tin, nhà bán hàng cần xác nhận lại thông tin với người mua hàng.

Xác nhận

Đơn đầy đủ thông tin, đã được xác nhận với khách mua hàng, đơn chờ đóng gói

Đóng gói

Đơn đã được đóng gói, chờ gửi vận chuyển

Chờ lấy hàng

Đơn hàng đã sẵn sàng cho vận chuyển, đang trong trạng thái chờ lấy hàng

Đang giao hàng

Đơn hàng đã sẵn sàng cho vận chuyển, đang trong trạng thái chờ lấy hàng

Thành công

Đơn hàng đã được giao thành công

Chuyển hoàn

Đơn hàng giao hàng thất bại, đã chuyển hoàn

Đã hủy

Đơn hàng đã bị hủy

 

 

 

Video hướng dẫn sử dụng tính năng Quản lý đơn hàng: