TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN ĐỔI TRẠNG THÁI ĐƠN HÀNG

Chức năng đổi trạng thái đơn hàng cho phép cập nhật trạng thái mới của 1 đơn hàng hoặc nhiều đơn hàng cùng lúc.

 

Các mục liên quan:

a,Thay đổi trạng thái ở trang Danh sách đơn hàng

b, Thay đổi trạng thái ở trang Chi tiết đơn hàng=======

a, Thay đổi trạng thái ở trang Danh sách đơn hàng

Để thay đổi trạng thái ở trang Danh sách đơn hàng,  vào Đơn hàng, chọn 1 đơn hoặc nhiều đơn hàng cần thay đổi trạng thái, nhấn vào nút Thay đổi trạng thái để chuyển sang trạng thái khác.


b, Thay đổi trạng thái đơn hàng ở trang Chi tiết đơn hàng:

Nhấn chọn nút Thay đổi trạng thái, chọn trạng thái muốn cập nhật cho đơn hàng.