TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG MẠNG LƯỚI BƯU CỤC

4.1. Danh sách bưu cục: Cho phép người dùng xem danh sách các bưu cục

4.2. Tìm kiếm bưu cục: Cho phép người dùng tìm kiếm bưu cục

4.3. Bản đồ bưu cục: Cho phép người dùng xem bản đồ vị trí của từng bưu cục trên hệ thống, có thể phóng to hoặc thu nhỏ bản đồ tùy ý

4.4. Chi tiết bưu cục: Cho phép người dùng xem chi tiết thông tin bưu cục, vị trí của bưu cục trên bản đồ