TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN TRA CỨU VẬN ĐƠN

2.1. Danh sách vận đơn

Danh sách này cho phép người dùng xem danh sách vận đơn đã tạo.

2.2. Tìm kiếm vận đơn

Người dùng có thể tìm kiếm vận đơn bằng cách nhập mã vận đơn vào mục tìm kiếm thuộc thanh công cụ.

2.3. Cập nhật đơn

Chức năng này giúp cập nhật các thông tin đơn mới.

2.4. Chi tiết vận đơn

Chức năng này cho phép người dùng xem chi tiết vận đơn.