Tư vấn viên ảo Callbot ViettelSale
 • Callbot là tổng đài tư vấn viên ảo sử dụng AI, có khả năng trao đổi 2 chiều với khách hàng bằng giọng nói.

 • Hiểu đơn giản, Callbot là 1 chatbot biết nói, là công cụ thay thế cho các tư vấn viên.

 • Callbot có thể làm việc 24/7, không cần nghỉ ngơi với hiệu suất cao.

 • Cùng một thời điểm, Callbot có thể xử lý hàng nghìn cuộc gọi khác nhau.

Kho dữ liệu Bigdata
Thêm nguồn cung cấp dữ liệu tự động không giới hạn cho sale theo chân dung khách hàng phù hợp từng doanh nghiệp.
Tinh gọn đội ngũ
Tinh gọn đội ngũ telesales, giảm thiểu chi phí bán hàng và gia tăng tỷ lệ ra đơn hàng.
Callbot tự động
Được ViettelSale hỗ trợ tạo quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng tự động chuẩn chỉ.
Quản lý cuộc gọi
Dễ dàng kiểm soát, ghi âm dữ liệu cuộc gọi, theo dõi lịch sử chăm sóc đối với cá nhân khách hàng và từng nhân viên.
Giải pháp AutoSale - Bán hàng
tự động có gì?

CRM Mini

Tổng đài gọi đa kênh

Callbot

Kho dữ liệu

 • Quản lý chi tiết dữ liệu khách hàng.
 • Phân chia dữ liệu tự động cho đội Sale.
 • Đặt KPI và báo cáo hiệu suất từng nhân viên.
 • Ghi lại lịch sử chăm sóc khách hàng.
 • Tổng đài gọi giá rẻ.
 • Kết nối Brandname riêng của doanh nghiệp.
 • Gọi dấu số nhân viên.
 • Ghi âm chi tiết cuộc gọi.
 • Hỗ trợ lên kịch bản bán hàng mẫu.
 • Tạo mới kịch bản cá nhân hóa doanh nghiệp.
 • Callbot đầy đủ giọng tự nhiên 3 miền.
 • Ghi âm, phân tích cuộc gọi.
 • Cung cấp dữ liệu khách hàng theo chân dung khách hàng mục tiêu.
 • Kho dữ liệu khách hàng khổng lồ.
 • Phân chia tự động cho sale.
CRM Mini
 • Quản lý chi tiết dữ liệu khách hàng.

 • Phân chia dữ liệu tự động cho đội Sale.

 • Đặt KPI và báo cáo hiệu suất từng nhân viên.

 • Ghi lại lịch sử chăm sóc khách hàng.

Tổng đài gọi đa kênh
 • Tổng đài gọi giá rẻ.

 • Kết nối Brandname riêng của doanh nghiệp.

 • Gọi dấu số nhân viên.

 • Ghi âm chi tiết cuộc gọi.

Callbot
 • Hỗ trợ lên kịch bản bán hàng mẫu.

 • Tạo mới kịch bản cá nhân hóa.

 • Callbot đầy đủ giọng tự nhiên 3 miền.

 • Ghi âm, phân tích cuộc gọi.

Kho dữ liệu
 • Cung cấp dữ liệu khách hàng theo chân dung khách hàng mục tiêu.

 • Kho dữ liệu khách hàng khổng lồ.

 • Phân chia tự động cho sale.

Lợi ích khi đăng ký tổng đài SIP TRUNK cá nhân
Giải pháp AutoSale - Bán hàng tự động có gì?
Cá nhân hóa thương hiệu bằng tổng đài doanh nghiệp SIP Trunk
Tăng nhận diện thương hiệu
Người nhận dễ nhận biết thương hiệu của cửa hàng, doanh nghiệp.
Tăng khả năng bốc máy
Tăng độ tin cậy và tăng khả năng bốc máy của người nhận.
Gọi nhiều cuộc cùng lúc
Nhà bán hàng có thể thực hiện cùng lúc nhiều cuộc gọi.
Chất lượng cuộc gọi cao
Tổng đài SIP TRUNK được nhà mạng hỗ trợ với chất lượng cuộc gọi cao, ổn định.
header-top