• Sản phẩm
  FACEBOOK PRO
  Giải pháp quản lý bán hàng trên Facebook, giúp bạn ẩn comment tự động, tạo đơn hàng nhanh chóng, quản lý đa fanpages, tiết kiệm tối đa thời gian và nhân sự.
  AUTOSALE
  Giải pháp bán hàng tự động, tự động bán hàng, tự động marketing, trả lời khách hàng 24/07.
  POS
  Quản lý bán hàng tại chuỗi cửa hàng, giúp bạn quản lý hàng hóa, thu chi, tồn kho nhanh chóng, theo dõi công nợ chặt chẽ.
  KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP
  Giải pháp quản lý bán hàng toàn diện, hỗ trợ bạn phát triển bán hàng đa kênh và quy mô với cả khách hàng online và offline tại quầy
 • Bảng giá
 • Tin tức
 • Câu hỏi thường gặp
Chính sách bảo mật chặt chẽ. Bưu chính Viettel cam đoan bảo vệ an toàn thông tin thẻ tín dụng của bạn.
demo

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật của Tổng Công Ty Cổ Phần Bưu chính Viettel với hệ thống ViettelSale . Xin đảm bảo với Quý khách hàng hệ thống ViettelSale là sản phẩm được vận hành bởi Tổng Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Viettel.

Bưu chính Viettel (BCVT) thu thập địa chỉ e-mail của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ , số điện thoại, số thẻ tín dụng , vv.v Bưu chính Viettel cam đoan bảo vệ an toàn thông tin thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ bạn và về bạn được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với bạn. Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:

- Bưu chính Viettel có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng lý của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.

- Bưu chính Viettel hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Bưu chính Viettel cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.

- Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu ViettelSale được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, ViettelSale sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của Bưu chính Viettel trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

- Bảng tóm tắt này được cung cấp cho bạn vì lợi ích của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ một cách toàn diện để nắm rõ.