Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel với hệ thống ViettelSale. Xin đảm bảo với Quý khách hàng hệ thống ViettelSale là sản phẩm được vận hành bởi Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (gọi tắt là Viettel Post) thu thập địa chỉ e-mail của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của Quý khách bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng,vv..Bưu chính Viettel cam đoan bảo vệ an toàn thông tin thẻ tín dụng của Quý khách. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ Quý khách và về Quý khách sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với Quý khách. Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với Quý khách, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:

- Bưu chính Viettel có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng lý của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.

- Bưu chính Viettel hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của Quý khách với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho Quý khách. Bưu chính Viettel cũng có thể chia sẻ thông tin của Quý khách để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà Quý khách yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của Quý khách.

- Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về Quý khách nếu ViettelSale được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, ViettelSale sẽ thông báo cho Quý khách bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của Bưu chính Viettel trước khi thông tin về Quý khách được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

- Bảng tóm tắt này được cung cấp cho Quý khách vì lợi ích của Quý khách và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ một cách toàn diện để nắm rõ.

Thuật ngữ "Thông tin cá nhân" được sử dụng ở đây được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định vị trí người mà thông tin đó liên quan. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập đều mang tính bảo mật cho cá nhân, và có thể được sửa đổi theo thời gian. Khi Quý khách đăng ký ViettelSale chúng tôi hỏi tên của Quý khách, tên công ty, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán. Nếu Quý khách đăng ký tài khoản miễn phí thì không cần phải nhập thẻ tín dụng. Tuy nhiên nếu Quý khách muốn kích hoạt quá trình thanh toán của Quý khách, Quý khách cần phải chọn hình thức thanh toán. ViettelSale sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung sau đây: các sản phẩm và các dịch vụ cung cấp, thanh toán, xác định và xác thực, cải thiện dịch vụ, liên hệ, và nghiên cứu. Là một phần của quá trình mua và bán trên ViettelSale, Quý khách sẽ có được địa chỉ email và hoặc địa chỉ vận chuyển của khách hàng. Bằng cách nhập vào Điều khoản người sử dụng của chúng tôi, Quý khách đã đồng ý rằng, những thông tin liên quan đến người dùng khác mà Quý khách có được thông qua ViettelSale hoặc thông qua một kênh truyền thông liên quan đến ViettelSale hoặc do giao dịch ViettelSale tạo điều kiện,ViettelSale sẽ cấp cho Quý khách một giấy phép sử dụng những thông tin đó chỉ trong mục đích sử dụng có liên quan đến ViettelSale, mà không phải là những thông điệp thương mại khác. ViettelSale không chấp nhận thư rác. Vì vậy, với những hạn chế nêu trên, Quý khách không được cấp phép để thêm tên của những người đã mua một mặt hàng từ Quý khách vào danh sách email của Quý khách (email hoặc thư vật lý) mà không cần sự đồng ý của họ.

Điều đó có nghĩa, khi Quý khách đăng ký trên website, Quý khách cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng. Trong quá trình kiểm tra ra chúng tôi cũng thu thập thông tin thẻ tín dụng của Quý khách. Quý khách chỉ được phép sử dụng thông tin khách hàng ViettelSale cho với các hoạt động liên lạc liên quan trừ khi họ cho phép Quý khách làm điều đó.

Bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách là rất quan trọng với chúng tôi. Khi Quý khách nhập thông tin nhạy cảm, như số thẻ tín dụng vào mẫu đăng ký của chúng tôi, chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa an toàn SSL (Secure Sockets Layer). Không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% an toàn. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi về bảo mật trên trang web của chúng tôi, Quý khách có thể chat ngay với chung tôi trên website: viettelsale.com. Điều đó có nghĩa, chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin theo chuẩn SSL. Bởi vì những thứ xảy ra, chúng tôi không thể đảm bảo 100% bảo mật dữ liệu của Quý khách. Nếu Quý khách có thắc mắc xin vui lòng gọi điện thoại hỗ trợ: 1900.98.99.66.

ViettelSale có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp một số dịch vụ cho Quý khách và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ công ty mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân bảo vệ dữ liệu một cách phù hợp với chính sách này và hạn chế việc sử dụng các thông tin cá nhân như vậy để thực hiện dịch vụ cho ViettelSale. ViettelSale có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để thực hiện theo lệnh của tòa án yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc khi hành động của Quý khách vi phạm Điều khoản Dịch vụ. Chúng tôi không bán hay cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của mình.

Điều đó có ý nghĩa trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách, như lệnh của tòa án.

ViettelSale lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng ViettelSale trên máy chủ, Viettel Sale bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Viettel Sale thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và ViettelSale chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống ViettelSale.Chúng tôi cam kết sẽ không bao giờ liên lạc với khách hàng của Quý khách trực tiếp, hoặc sử dụng dữ liệu của Quý khách cho lợi thế kinh doanh của chúng tôi hoặc cạnh tranh với Quý khách.

Toàn bộ dữ liệu của khách hàng vẫn sẽ được lưu trữ trên hệ thống Viettel Sale trong thời hạn 12 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng cung ứng phần mềm hoặc kể từ khi khách hàng ngưng sử dụng phần mềm trên ứng dụng di động của ViettelSale.Sau 12 tháng dữ liệu sẽ bị xóa khỏi hệ thống ViettelSale .Khách hàng có thể yêu cầu bên Viettel Sale xóa dữ liệu bất cứ lúc nào khách hàng muốn.

ViettelSale sở hữu lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền đối với ứng dụng ViettelSale. Tuy nhiên chúng tôi không yêu cầu sử dụng các quyền của dữ liệu của Quý khách. Quý khách giữ lại tất cả các quyền đối với dữ liệu của Quý khách và chúng tôi sẽ không bao giờ liên lạc với khách hàng của Quý khách trực tiếp, hoặc sử dụng dữ liệu của Quý khách cho lợi thế kinh doanh của chúng tôi hoặc cạnh tranh với Quý khách hoặc thị trường để khách hàng của Quý khách.

Điều đó có ý nghĩa Quý khách sở hữu dữ liệu của Quý khách và chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó. Chúng tôi sẽ không cố gắng cạnh tranh với Quý khách hoặc viết thư cho khách hàng của Quý khách.

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách đây hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi để Quý khách nhận thức được những gì chúng tôi thu thập thông tin, làm thế nào chúng ta sử dụng nó, và trong hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ tiết lộ nó, nếu có.

ViettelSale khuyến khích Quý khách liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ khách hàng qua tổng đài 19008095 từ 8 giờ 30 sáng đến 21 giờ mỗi ngày khi có nhu cầu hỗ trợ.

Quý khách có thể dùng công cụ ở mục Liên hệ để gửi các yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng.

Thông tin Tài khoản quản trị sau khi đăng ký thành công tính năng, các thông báo tự động từ hệ thống, xác nhận đổi mật khẩu, quên mật khẩu được gửi đến Quý khách từ email hotro_viettelsale@viettelpost.com.vn.Mọi thông báo tự động từ các nguồn khác đều không đáng tin cậy, trong trường hợp Quý khách nhận được email không đến từ nguồn trên, ViettelSale khuyến nghị Quý khách liên hệ ngay với Trung tâm hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ. ViettelSale khuyến cáo Quý khách chỉ gửi thông tin Dữ liệu cửa hàng nhằm mục đích hỗ trợ.

ViettelSale không đảm bảo Dữ liệu cửa hàng của Quý khách được bảo mật nếu Quý khách gửi vào email khác email nêu trong Điều khoản sử dụng này hoặc email cá nhân của Nhân viên, CTV, Đại lý của ViettelSale.