HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ VẬN ĐƠN

Chức năng này cho phép người dùng đồng bộ vận đơn với tài khoản Viettel Post.

Để cài đặt hiển thị các thông tin vận đơn, vào Vận chuyển > Quản lý vận đơn, nhấn nút Đồng bộ trên thanh công cụ.