HƯỚNG DẪN TẠO MỚI TÀI KHOẢN QUỸ

Tài khoản quỹ là đơn vị chức năng quan trọng của ViettelSale, dùng để nhận tiền từ các giao dịch chuyển tiền, mua bán hàng hóa trên phần mềm.

 

Để tạo mới tài khoản quỹ, vào Kế toán > Tài khoản quỹ. Nhấn nút Tạo mới.

 

+ Tạo sổ quỹ tài khoản

Sổ quỹ tài khoản là

Điền các thông tin như yêu cầu. Lưu ý Tên tài khoảnLoại tài khoản là các thông tin bắt buộc. Chọn sổ quỹ tài khoản.

 

+ Tạo sổ quỹ tạm ứng

Điền các thông tin như yêu cầu. Lưu ý Tên tài khoảnLoại tài khoản là các thông tin bắt buộc. Chọn sổ quỹ tạm ứng.

Hệ thống yêu cầu nhập thông tin Tài khoản/ Email bắt buộc của Nhân viên để tạm ứng. Tài khoản hoặc Email này phải đã tồn tại trên hệ thống ViettelSale.

 

+ Tạo sổ quỹ tiền mặt

Sổ quỹ tiền mặt là sổ quỹ của cửa hàng offline trong bán hàng POS. Vì vậy muốn có sổ quỹ tiền mặt phải thiết lập cửa hàng trong bán hàng POS.

Ví dụ trong tài khoản này có hai cửa hàng Bà Triệu và Huỳnh Thúc Kháng, do vậy có hai sổ quỹ tiền mặt.

 

Để tạo mới cửa hàng, vào Cài đặt > Kho, nhấn nút Tạo mới