TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG BÁO CÁO ONLINE

Báo cáo đơn online bao gồm các báo cáo sau:

Báo cáo đơn online theo ngày tháng năm

Báo cáo đơn online theo tỉnh thành

Báo cáo đơn online theo hàng hóa

Báo cáo đơn online theo nguồn đơn hàng

Báo cáo đơn online theo trạng thái

Báo cáo đơn online theo nhân viên

Báo cáo đơn online theo phương thức thanh toán

 

Video hướng dẫn sử dụng tính năng xem Báo cáo:

 

 

=======

+ Báo cáo đơn online theo ngày tháng năm:

Thống kê số lượng đơn online theo thời gian. Bao gồm các thông tin: thời gian, các trạng thái của đơn online, số lượng đơn theo trạng thái, tổng tiền của đơn hàng theo trạng thái.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Bộ lọc: cho phép xem doanh thu theo thời gian và nguồn đơn hàng.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo đơn online > Theo ngày tháng năm.

 

+ Báo cáo đơn online theo tỉnh thành:

Thống kê số lượng đơn online theo tỉnh thành. Bao gồm các thông tin: tỉnh thành, số lượng đơn khách đặt mới, chuyển hoàn, thành công và giá trị của đơn.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Bộ lọc: cho phép xem doanh thu theo thời gian, nguồn đơn hàng và tỉnh thành.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo đơn online > Theo tỉnh thành.

 

+ Báo cáo đơn online theo hàng hóa:

Thống kê số lượng đơn online theo hàng hóa. Bao gồm các thông tin: tên hàng hóa, mã hàng hóa, số lượng hàng khách đặt , trạng thái của đơn hàng, số lượng hàng hóa khách hủy, số lượng hàng hóa đã bán, lọc đơn hàng theo thời gian.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Chức năng tìm kiếm: cho phép tìm kiếm hàng hóa trong báo cáo theo tên.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo thời gian, nguồn đơn hàng và danh mục hàng hóa.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo đơn online > Theo hàng hóa.

 

+ Báo cáo đơn online theo nguồn đơn hàng:

Thống kê số lượng đơn online theo nguồn đơn hàng. Bao gồm các thông tin: nguồn đơn hàng, số lượng đơn khách đặt theo các trạng thái đơn hàng, giá trị của đơn hàng, lọc theo thời gian, nguồn đơn hàng, xuất excel, pdf.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo thời gian.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo đơn online > Theo nguồn đơn hàng.

 

+ Báo cáo đơn online theo trạng thái:

Thống kê số lượng đơn online theo trạng thái. Bao gồm các thông tin: thời gian, số lượng đơn hàng, giá trị đơn hàng, trạng thái đơn hàng.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo thời gian, phương thức trạng thái thanh toán, nguồn đơn hàng

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo đơn online > Theo trạng thái.

 

+ Báo cáo đơn online theo nhân viên:

Thống kê số lượng đơn online theo nhân viên. Bao gồm các thông tin: tên nhân viên, số lượng đơn, giá trị đơn, trạng thái đơn.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Chức năng tìm kiếm: cho phép tìm kiếm nhân viên trong báo cáo theo tên.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo thời gian, nhân viên, phương thức thanh toán, trạng thái thanh toán, nguồn đơn hàng.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo đơn online > Theo nhân viên.

 

+ Báo cáo đơn online theo phương thức thanh toán:

Thống kê số lượng đơn online theo phương thức thanh toán. Bao gồm các thông tin: phương thức thanh toán (COD, chuyển khoản), số lượng đơn, giá trị, trạng thái đơn, xuất excel, pdf.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Chức năng tìm kiếm: cho phép tìm kiếm hàng hóa trong báo cáo theo tên.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo thời gian, nguồn đơn hàng và danh mục hàng hóa.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo đơn online > Theo kiểu thanh toán.