TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN

Các mục liên quan:

a, Tạo mới tài khoản

b, Danh sách tài khoản

c, Mời thành viên vào đơn vị kinh doanh

d, Phân quyền nhân viên

e, Thêm nhân viên vào cửa hàng

f, Xóa nhân viên khỏi cửa hàng

g, Xuất danh sách nhân viên ra file excel

 

 

=======

a, Tạo mới tài khoản

Chức năng Tạo mới tài khoản cho phép tạo mới và quản lý tài khoản trên hệ thống. Mỗi một người dùng sẽ được tạo một tài khoản trên hệ thống để thao tác.
Để tạo mới thành viên vào đơn vị kinh doanh của bạn, vào Cài đặt > Tài khoản, nhấn nút Mới.

 

Điền các thông tin như yêu cầu. Lưu ý người được thêm cũng đã phải có tài khoản ViettelSale.

b, Danh sách tài khoản

Danh sách tài khoản hiển thị thông tin thành viên của đơn vị kinh doanh.

c, Mời thành viên vào đơn vị kinh doanh

Chức năng Mời thành viên vào đơn vị kinh doanh cho phép thêm tài khoản vào đơn vị kinh doanh, người dùng gửi lời mời vào đơn vị kinh doanh tới tài khoản muốn thêm vào. Khi đó tài khoản được mời có thể thao tác trên đơn vị kinh doanh được mời vào.

Để mời thành viên vào đơn vị kinh doanh, tại trang Tài khoản nhấn nút Mời thành viên.

Nhập tài khoản hoặc địa chỉ email của thành viên, lưu ý đây phải là tài khoản đã đăng ký trên hệ thống ViettelSale.

 

d, Phân quyền nhân viên

Chức năng này cho phép phân quyền cho từng tài khoản để giới hạn thao tác của từng tài khoản theo các nhóm quyền tương ứng.

Để phân quyền nhân viên, nhấn nút Phân quyền trong mục Thao tác ở trang Tài khoản.

Sau đó lựa chọn nhóm quyền và lưu thông tin.

e, Thêm nhân viên vào cửa hàng

Chức năng này Cho phép gán nhân viên/ tài khoản với kho hàng mà tài khoản đó sẽ được thao tác.

Để thêm nhân viên vào cửa hàng, nhấn nút Cửa hàng trong mục Thao tác ở trang Tài khoản.

Nhập tên cửa hàng trên thanh tìm kiếm và lưu thông tin.

 

f, Xóa nhân viên khỏi cửa hàng

Chức năng này cho phép xóa nhân viên khỏi cửa hàng, khi người dùng không muốn tài khoản - nhân viên được thao tác với cửa hàng.

Để xóa nhân viên vào cửa hàng, nhấn nút Cửa hàng trong mục Thao tác ở trang Tài khoản.

 

Bấm nút Xóa trong phần Thêm cửa hàng cho nhân viên và lưu thông tin.

 

g, Xuất danh sách nhân viên ra file excel

Để xuất danh sách nhân viên ra file excel, nhấn nút Thao tác > Xuất excel toàn bộ ở trang Tài khoản.

Video hướng dẫn cài đặt tài khoản: