TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG CÀI ĐẶT ĐƠN VỊ KINH DOANH

Các mục liên quan:

a, Tạo mới đơn vị kinh doanh

b, Danh sách đơn vị kinh doanh

c, Cập nhật thông tin đơn vị kinh doanh

d, Xóa đơn vị kinh doanh

 

 

=======

a, Tạo mới đơn vị kinh doanh

Từ thanh menu trái, nhấn icon Cài đặt/ Đơn vị kinh doanh/ Tạo mới

Nhập các trường thông tin. Nhấn “Hủy” hoặc “Lưu và đóng” để kết thúc thao tác.

 

b, Danh sách đơn vị kinh doanh

Danh sách đơn vị kinh doanh cho phép xem danh sách các đơn vị kinh doanh hiện có trong công ty của người dùng.

 

c, Cập nhật thông tin đơn vị kinh doanh

Cách 1: vào Cài dặt > Đơn vị kinh doanh > Danh sách đơn vị kinh doanh, nhấn vào tên đơn vị kinh doanh để hiển thị thông tin cập nhật.

Cách 2:  vào Cài dặt > Đơn vị kinh doanh > Danh sách đơn vị kinh doanh, nhấn nút Chỉnh sửa để hiển thị thông tin cập nhật.

Sau khi nhấn bằng hai cách này, màn hình cập nhật thông tin hiển thị, tiến hành sửa thông tin theo nhu cầu.

 

d, Xóa đơn vị kinh doanh

Để xóa đơn vị kinh doanh, vào Cài dặt > Đơn vị kinh doanh > Danh sách đơn vị kinh doanh, nhấn nút Xóa.

Nếu xóa đơn vị kinh doanh mình đang truy cập, ví dụ đang ở đơn vị kinh doanh Thời trang nhưng lại xóa đơn vị kinh doanh Thời Trang, hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau:

Video hướng dẫn cài đặt đơn vị kinh doanh: