TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG CÀI ĐẶT KHO

Các mục liên quan:

a, Tạo mới kho hàng/ cửa hàng

b, Cập nhật thông tin kho hàng/ cửa hàng

c, Danh sách thông tin kho hàng/ cửa hàng

d, Thêm nhân viên vào kho hàng/ cửa hàng

e, Xem danh sách nhân viên trong kho hàng/ cửa hàng

f, Xóa nhân viên khỏi kho hàng/ cửa hàng

g, Xóa kho hàng/ cửa hàng

 

 

=======

a, Tạo mới kho hàng/ cửa hàng

Chức năng Tạo mới kho hàng/ cửa hàng cho phép tạo mới và quản lý kho hàng trên hệ thống. Khi nhập hoặc xuất hàng hóa thì người dùng sẽ chọn hàng hóa nhập hoặc xuất từ kho nào, giúp người dùng dễ dàng quản lý hàng hóa theo từng kho hàng.

Để tạo mới, trước hết vào Cài đặt > Kho, nhấn nút Tạo mới.

Điền các thông tin như yêu cầu, chú ý các thông tin đánh dấu sao: Tên cửa hàng, Số điện thoại, Địa chỉ cửa hàng, Địa chỉ kho là thông tin bắt buộc. Địa chỉ kho hàng là nơi các nhà vận chuyển đến lấy hàng, có thể trùng hoặc khác với địa chỉ cửa hàng.

 

b, Cập nhật thông tin kho hàng/ cửa hàng

Chức năng cập nhật kho hàng sẽ giúp người dùng có thể cập nhật lại các thông tin kho hàng nếu như lúc hàng khách tạo mới hoặc lần cập nhật trước nhập sai thông tin.

Cách 1: vào Cài đặt > Kho, nhấn vào tên kho/ cửa hàng để hiển thị thông tin cập nhật.

 

Cách 2:  vào Cài dặt > Kho > Danh sách kho, nhấn nút Chỉnh sửa để hiển thị thông tin cập nhật.

 

Sau khi nhấn bằng hai cách này, màn hình cập nhật thông tin hiển thị, tiến hành sửa thông tin theo nhu cầu.

 

c, Danh sách thông tin kho hàng/ cửa hàng

Danh sách kho hàng sẽ giúp người dùng nhìn tổng quát được tất cả các kho hàng trên hệ thống.

 

d, Thêm nhân viên vào kho hàng/ cửa hàng

Chức năng này cho phép thêm nhân viên vào kho hàng để nhân viên đó có thể thao tác các chức năng liên quan tới kho hàng được thêm, quản lý các nhân viên theo từng kho hàng.

Để thêm nhân viên vào kho hàng, vào Cài dđặt > Kho > Danh sách kho, nhấn nút Thêm nhân viên.

Điền địa chỉ email hoặc tên tài khoản nhân viên trên hệ thống ViettelSale và lựa chọn. Nhấn Lưu.

 

e, Xem danh sách nhân viên trong kho hàng/ cửa hàng

Chức năng này cho xem danh sách các nhân viên trong kho hàng.

 

f, Xóa nhân viên khỏi kho hàng/ cửa hàng

Chức năng khóa nhân viên khỏi kho hàng cho phép xóa nhân viên khỏi kho hàng khi người dùng không muốn nhân viên vừa thêm hiển thị ở kho hàng.

Để xóa nhân viên khỏi kho hàng, vào Cài dặt > Kho > Danh sách kho, nhấn nút Thêm nhân viên > Xóa.

 

g, Xóa kho hàng/ cửa hàng

Chức năng xóa kho hàng giúp người sử dụng xóa các cửa hàng không dùng nữa hoặc những cửa hàng tạo sai.

Để xóa nhân viên khỏi kho hàng, vào Cài dặt > Kho > Danh sách kho, nhấn nút Xóa.

Video hướng dẫn cài đặt kho: