TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính bao gồm các loại báo cáo sau:

Báo cáo tài chính thu chi theo cửa hàng

Báo cáo thu chi theo tài khoản

 

 

Video hướng dẫn sử dụng tính năng xem Báo cáo:

 

=======

+ Báo cáo tài chính thu chi theo cửa hàng:

Thống kê tài chính thu chi theo cửa hàng. Bao gồm các thông tin: tên cửa hàng, dư đầu kỳ, thu trong kỳ, chi trong kỳ, dư cuối kỳ.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Chức năng tìm kiếm: cho phép tìm kiếm theo tên cửa hàng.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo thời gian, cửa hàng.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo tài chính > Thu chi theo cửa hàng.

 

+ Báo cáo thu chi theo tài khoản:

Thống kê tài chính thu chi trong các tài khoản. Bao gồm các thông tin: tên tài khoản, dư đầu kỳ, thu trong kỳ, chi trong kỳ, dư cuối kỳ.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Chức năng tìm kiếm: cho phép tìm kiếm theo tên tài khoản.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo thời gian, tài khoản.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo tài chính > Thu chi theo tài khoản.