TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG CÀI ĐẶT NHÓM QUYỀN

Các mục liên quan:

a, Tạo mới nhóm quyền

b, Danh sách nhóm quyền

c, Thêm nhân viên vào nhóm quyền

d, Cập nhật nhóm quyền

e, Xóa nhóm quyền

 

 

=======

a, Tạo mới nhóm quyền

Nhóm quyền cho phép tạo và quản lý các nhóm quyền trên hệ thống, phục vụ cho việc phân quyền các tài khoản trên hệ thống.

Để tạo mới nhóm quyền, vào Cài dặt > Nhóm quyền > Tạo mới.

 

Điền thông tin về nhóm quyền. Tên nhóm quyền là thông tin bắt buộc.

Điền thông tin về lựa chọn quyền hạn. Chọn nhóm quyền mẫu, sau đó chọn các quyền riêng lẻ.

b, Danh sách nhóm quyền

Danh sách nhóm quyền cho phép xem danh sách các nhóm quyền hiện có trên hệ thống, hiển thị tại trang Nhóm quyền.

 

c, Thêm nhân viên vào nhóm quyền

Để tạo mới nhóm quyền, vào Cài dặt > Nhóm quyền > Tài khoản. Chọn tên nhóm quyền của nhân viên trước khi thêm nhân viên.

Nhập tên hoặc địa chỉ email của nhân viên vào thanh tìm kiếm.

d, Cập nhật nhóm quyền

Việc cập nhật nhóm quyền cho phép cập nhật nhóm quyền sau khi người dùng đã tạo nhóm quyền mà muốn chỉnh sửa lại.

Để cập nhật nhóm quyền, vào Cài dặt > Nhóm quyền > Chỉnh sửa.

Tiến hành chỉnh sửa thông tin nhóm quyền giống như tạo mới nhóm quyền.

e, Xóa nhóm quyền

Việc xóa nhóm quyền cho phép xóa nhóm quyền trên hệ thống, khi đó nhóm quyền sẽ ko hiển thị trên hệ thống.

Để xóa nhóm quyền, vào Cài dặt > Nhóm quyền > Xóa.

Video hướng dẫn cài đặt nhóm quyền: