TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG BÁO CÁO DOANH THU

Báo cáo doanh thu bao gồm các loại báo cáo sau:

Báo cáo doanh thu theo ngày tháng năm

Báo cáo doanh thu theo cửa hàng

Báo cáo doanh thu theo hàng hóa

Báo cáo doanh thu theo nhóm hàng hóa

Báo cáo doanh thu theo danh mục

Báo cáo doanh thu theo nhà cung cấp

Báo cáo doanh thu bán hàng offline

 

Video hướng dẫn sử dụng tính năng xem Báo cáo:

 

 

=======

+ Báo cáo doanh thu theo ngày tháng năm:

Cho phép người dùng xem báo cáo doanh thu theo ngày tháng năm. Bao gồm các thông tin: thời gian, doanh thu bán online, bán lẻ, bán sỉ, tổng doanh thu, chiết khấu, doanh thu sau chiết khấu, giá vốn, phí ship, lợi nhuận.

Bộ lọc: Cho phép người dùng xem báo cáo theo thời gian và theo cửa hàng nhất định.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo doanh thu > Theo ngày tháng năm.

 

+ Báo cáo doanh thu theo cửa hàng:

Cho phép người dùng xem báo cáo doanh thu theo cửa hàng. Bao gồm các thông tin: cửa hàng, doanh thu bán online, bán lẻ, bán sỉ, tổng doanh thu, chiết khấu, doanh thu sau chiết khấu, gái vốn, phí ship, lợi nhuận.

Thanh thời gian: Cho phép người dùng xem báo cáo theo thời gian và theo cửa hàng nhất định.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo doanh thu > Theo cửa hàng.

 

+ Báo cáo doanh thu theo hàng hóa:

Thống kê doanh thu theo hàng hóa. Bao gồm các thông tin: mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng bán online, số lượng bán lẻ, số lượng bán sỉ, tổng số lượng đã bán, tổng doanh thu, chiết khấu, doanh thu sau chiết khấu, giá vốn, lợi nhuận, lọc theo thời gian, tìm kiếm theo tên hàng hóa, xuất excel, pdf.

Chức năng tìm kiếm: Giúp tìm kiếm sản phẩm trong báo cáo doanh thu theo tên.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Bộ lọc: cho phép xem doanh thu theo các bộ lọc khác nhau: Quốc gia, thương hiệu, danh mục và cửa hàng.

 

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo doanh thu > Theo hàng hóa.

 

+ Báo cáo doanh thu theo nhóm hàng hóa:

Thống kê doanh thu theo nhóm hàng hóa. Bao gồm các thông tin: tên nhóm hàng hóa, số lượng bán lẻ, số lượng bán online, số lượng bán sỉ, tổng số lượng đã bán, tổng doanh thu, chiết khấu, doanh thu sau chiết khấu, giá vốn, lợi nhuận.

Chức năng tìm kiếm: Giúp tìm kiếm sản phẩm trong báo cáo doanh thu theo tên.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Bộ lọc: cho phép xem doanh thu theo các bộ lọc khác nhau: Quốc gia, nhà cung cấp, thương hiệu, danh mục, người nhập và cửa hàng.

 

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo doanh thu > Theo nhóm hàng hóa.

 

+ Báo cáo doanh thu theo danh mục:

Thống kê doanh thu theo danh mục. Bao gồm các thông tin: tên danh mục, doanh thu bán online, doanh thu bán lẻ, doanh thu bán sỉ, tổng doanh thu, chiết khấu, doanh thu sau chiết khấu, giá vốn, lợi nhuận, lọc theo thời gian, danh mục, cửa hàng.

Bộ lọc: Cho phép người dùng xem báo cáo theo thời gian, danh mục sản phẩm và theo cửa hàng nhất định.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo doanh thu > Theo danh mục.

 

+ Báo cáo doanh thu theo nhà cung cấp:

Thống kê doanh thu theo nhà cung cấp. Bao gồm các thông tin: tên nhà cung cấp, doanh thu bán online - lẻ - sỉ, tổng doanh thu, chiết khấu, doanh thu sau chiết khấu, giá vốn, lợi nhuận.

Bộ lọc: Cho phép người dùng xem báo cáo theo thời gian, danh mục sản phẩm và theo cửa hàng nhất định.

Chức năng tìm kiếm: Giúp tìm kiếm nhà cung cấp trong báo cáo doanh thu theo tên.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo doanh thu > Theo nhà cung cấp.

 

+ Báo cáo doanh thu bán hàng offline:

Thống kê doanh thu bán lẻ, bán buôn

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo doanh thu > Báo cáo bán hàng offline.