TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
Xem, sửa đơn từ số điện thoại được đánh dấu

Khách hàng nhắn số điện thoại cho nhà bán hàng> Hệ thống tự động tạo đơn hàng. 

Đơn hàng đã được tạo tự động sẽ có tag đánh dấu “ Đã tự động tạo đơn” có hình giỏ hàng.

- Xem đơn đã tạo từ số điện thoại được đánh dấu: Nhà bán hàng nhấn vào giỏ hàng để xem chi tiết thông tin đơn hàng đã được tạo

- Chỉnh sửa thông tin đơn nháp từ số điện thoại được đánh dấu: Nhà bán hàng nhấn vào giỏ hàng để xem và sửa thông tin đơn hàng.