TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG PHÂN QUYỀN PAGE FACEBOOK

1. MỤC ĐÍCH TÍNH NĂNG

Phân quyền Page giúp nhà bán hàng có thể giới hạn quyền của nhân viên theo từng Page. Bao gồm:

  • Nhân viên có quyền truy cập vào Page nào, sử dụng những mảng dữ liệu nào của Page (inbox/ comment)?
  • Nhân viên được sử dụng các tính năng nào với Page được cấp quyền (Xem,trả lời, xóa, chỉnh sửa, cài đặt …)?

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

2.1. Tạo tài khoản và cài đặt quyền cho tài khoản

Bước 1: Tạo tài khoản:

Để tạo tài khoản mới vào Cài đặt > Tài khoản > Tạo mới

Sau khi điền đúng các thông tin cần thiết, nhấn “Tạo mới” để tạo tài khoản thành công.

Bước 2: Phân quyền nhân viên

Để phân quyền cho nhân viên, chọn “Phân quyền” ở tài khoản mới tạo

Chọn các nhóm quyền, hoặc các Page muốn phân quyền cho nhân viên. Cuối cùng, nhấn “Tạo mới” để lưu phân quyền thành công.

2.2 Giao diện quản lý danh sách tài khoản

Danh sách tài khoản là nơi tổng hợp tất cả các tài khoản nhân viên của đơn vị kinh doanh.

Tại giao diện này nhà quản trị có thể xem danh sách nhân viên, nhóm quyền của nhân viên, số cửa hàng, Page được chia cho nhân viên.
Ngoài ra, tại đây nhà quản trị cũng có thể:

  • Chỉnh sửa quyền của 1 nhân viên
  • Xóa nhân viên ra khỏi đơn vị kinh doanh
  • Tạo mới tài khoản nhân viên / mời tài khoản vào đơn vị kinh doanh
  • Xuất file excel danh sách nhân viên

2.3 Cài đặt và thêm các tính năng cho nhóm quyền

Để tạo nhóm quyền mới Cài đặt > Nhóm quyền > Tạo mới

Bước 1: Ở mục thông tin, nhập tên và level của nhóm quyền

Bước 2: Nhấn “Lựa chọn quyền hạn” để lựa chọn quyền cho nhóm quyền
Bạn có thể lựa chọn các nhóm quyền mẫu hoặc tự chọn các quyền riêng theo ý mình

Bước 3: Nhấn “Lưu và đóng” để tạo nhóm quyền mới thành công

2.4 Thêm nhân viên vào Page và phân quyền tại Module Facebook

Để thêm nhân viên vào fanpage, vào Facebook > Cài đặt > Phân quyền nhân viên

Bước 1: Tìm kiếm trong danh sách thành viên của doanh nghiệp, chọn một thành viên trong kết quả search và thêm vào Page

http://crm.vtsale.vn/upload/biznet/PQ1.png

Bước 2: Nhấn “Lưu” để thêm nhân viên thành công

3. LƯU Ý

3.1 Khi thêm tính năng phân quyền theo từng page :

  • Các user cũ mặc định là đã được thêm vào các page của đơn vị kinh doanh
  • Khi thêm trang facebook mới thì chủ sở hữu phải vào trang để thêm nhân viên vào page

3.1 Nếu không được phân quyền Fanpage → Tại giao diện của Module Facebook, giao diện danh sách Page và Pop-up danh sách Page không hiển thị Page đó với nhân viên.