HƯỚNG DẪN PHÂN CHIA HỘI THOẠI BẰNG TAY

Phân chia hội thoại bằng tay, hay chỉ định hội thoại là chức năng cho phép nhà bán hàng chỉ định từng nhân viên cụ thể phụ trách chăm sóc hội thoại với khách hàng trong Module Facebook.

Các tài khoản được phân quyền phân chia hội thoại trong mục phân quyền mới có tính năng chỉ định hội thoại. Trong giao diện hội thoại của các tài khoản này sẽ có thêm icon thể hiện hội thoại đã chỉ định hay chưa chỉ định.

Các tài khoản còn lại chỉ có quyền xem và trả lời những hội thoại/ bài đăng được chỉ định cho mình.

Các loại chỉ định :

  • Chỉ định thường
  • Chỉ định nhanh

Các mục liên quan:

a, Thực hiện Chỉ định nhanh hội thoại

b, Thực hiện Chỉ định hội thoại

c, Chỉ định/ thay đổi nhân viên chăm sóc theo từng hội thoại

 

 

=======

a, Thực hiện Chỉ định nhanh hội thoại:

Để thực hiện phân chia hội thoại, nhấn chọn nút “3 chấm” và chọn Chỉ định nhanh.

Chức năng Chỉ định nhanh cho phép người dùng chia nhanh hội thoại cho nhân viên chăm sóc theo số khách hàng.

 

Hệ thống sẽ hiển thị thống kê số khách hàng chưa được chỉ định, từ đó tiến hành phân chia hội thoại cho nhân viên.

Nhập số khách hàng và chỉ định nhân viên chăm sóc. Nhấn nút thêm chỉ định để tiếp tục thực hiện việc chia hội thoại.

 

Nhấn nút Xác nhận sau khi hoàn tất việc phân chia.


b, Thực hiện Chỉ định hội thoại:

Để thực hiện phân chia hội thoại, nhấn chọn nút “3 chấm” và chọn Chỉ định.


Tick chọn các hội thoại cần thực hiện phân chia. Nhấn chọn nút Chỉ định màu xanh dưới thanh Tìm kiếm bình luận.

Tick chọn nhân viên chăm sóc hội thoại. Nhấn nút Xác nhận sau khi hoàn tất việc chỉ định nhân viên chăm sóc.

 

 

c, Chỉ định/ thay đổi nhân viên chăm sóc theo từng hội thoại:

Với hội thoại chưa được chăm sóc, nhấn chọn nhãn Chưa chỉ định

 

Chọn nhân viên chăm sóc cho khách hàng.

 

Những hội thoại đã chỉ định nhân viên chăm sóc sẽ có icon đánh dấu bên cạnh tên khách hàng. Khi di chuột qua icon sẽ hiển thị tên nhân viên chăm sóc.

 

Để thay đổi nhân viên chăm sóc theo từng hội thoại, nhấn chọn nhãn tên nhân viên chăm sóc.

 

Chỉ định lại nhân viên chăm sóc cho khách hàng. Nhấn chọn nút Chấp nhận ở Thông báo hiển thị.