HƯỚNG DẪN TẠO TIN NHẮN MẪU

Sau khi kết nối trang Page Facebook, bạn có thể tạo các tin nhắn mẫu để trả lời khách hàng, tránh tình trạng bỏ sót khách.

Để tạo tin nhắn mẫu, trước tiên vào mục Facebook > Cài đặt.

  • Tạo tin nhắn mẫu

Sau khi nhấn icon Cài đặt, popup đồng bộ sẽ hiện lên. Tại tab Tin nhắn mẫu sẽ hiện các ô để bạn soạn tin nhắn mẫu. Bạn điền chủ đề và nội dung tin nhắn mẫu (bắt buộc).

 

Click vào Tên khách hàng để thêm cấu hình tên khách hàng trong tin nhắn mẫu.

 

Nhấn nút Lưu để lưu tin nhắn mẫu. Hệ thống sẽ báo Thao tác thành công. Các tin nhắn mẫu sẽ được hiển thị ở bảng phía dưới.

 

  • Sửa và xóa tin nhắn mẫu

Bạn có thể thay đổi nội dung tin nhắn mẫu hoặc xóa tin nhắn mẫu bằng cách nhấn nút Sửa (icon cây bút) và Xóa (icon thùng rác) tại cột Thao tác trong bảng Tin nhắn mẫu.

 

  • Gửi tin nhắn mẫu:

Trong phần hội thoại với khách, nhấn vào hình icon Lịch để chọn mẫu tin nhắn sẵn, sau đó ấn Enter để gửi.

 

Người dùng cũng có thể tạo nhanh Tin nhắn mẫu ngay ở màn hình hội thoại này khi click vào icon gửi tin nhắn mẫu.

Thêm ảnh vào tin nhắn mẫu

C1:Chọn nút Tin nhắn mẫu trong boxchat > xuất hiện popup Tin nhắn mẫu

C2: Cài đặt > Tin nhắn mẫu

  • Với tin nhắn mẫu mới

Sau khi điền nội dung tin nhắn,chọn Thêm ảnh.

Chọn ảnh từ máy tính > Lưu.

 

 

  • Với tin nhắn mẫu đã tạo

Tại cột Thao tác

 

Để thêm ảnh: chọn ô chứa dấu cộng> Lưu

 Để xóa ảnh: nhấn vào dấu X trên mỗi ảnh> Lưu

Lưu ý: Có thể thêm nhiều ảnh vào một tin nhắn mẫu.

                                           Danh sách tin nhắn mẫu 

Để sử dụng tin nhắn mẫu chứa ảnh, chọn nút Tin nhắn mẫu> chọn tin nhắn> nhấn Enter hoặc nút Gửi tin nhắn.