GIỚI THIỆU BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN

Bảng giá vận chuyển của ViettelPost bao gồm:

(1) Dịch vụ giao hàng nội tỉnh

(2) Dịch vụ cộng thêm

(3) Dịch vụ chuyển phát nhanh

(4) Dịch vụ chuyển phát hỏa tốc

(5) Dịch vụ chuyển phát tiết kiệm