HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Để bắt đầu sử dụng phần mềm ViettelSale, bạn cần đăng ký tài khoản người dùng.  Tại trang chủ https://viettelsale.com/, bấm nút Dùng ngay miễn phí để thực hiện đăng ký.


1.1. Đăng ký bằng số điện thoại

Bước 1: Nhập số điện thoại và password
Nhập số điện thoại sai báo lỗi: Số điện thoại đã tồn tại trên hệ thống, hoặc nhập không đúng định dạng

Bước 2: Xác nhận đăng nhập

Nhấn “Gửi OTP”> Một mã xác nhận sẽ được gửi đến số điện thoại đăng ký> Nhập mã xác nhận và nhấn tiếp tục để đăng ký tài khoản thành công.

1.2. Đăng ký bằng Facebook/ Gmail

Bước 1: Tại phần đăng nhập, chọn biểu tượng Facebook/ Google

Bước 2: Yêu cầu đăng nhập G+/ Facebook
Bước 3: Yêu cầu cấp quyền profile nếu đăng nhập bằng Facebook