TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
Cài đặt website

4.1. Chi tiết website

  • Danh sách tên miền

Direct: Có thể chọn 1 hoặc nhiều domain dẫn về Website

Chỉ được chọn 1 domain mặc định : sử dụng trong trường hợp vào web bằng cách truy cập trực tiếp 

Thêm domain mới bằng cách click vào button

Khi thêm thì hiển thị thêm 1 dòng để nhập domain

Xóa domain bằng cách click vào icon Xóa 

Click chỉnh sửa thì hiển thị giao diện sửa

Có báo lỗi khi tên miền không đúng định dạng

*) Cài đặt Website: