Khởi tạo website

  1. Khởi tạo website

Trên thanh menu bên trái, chọn Website

Bước 1: Lựa chọn gói dịch vụ

Chọn “Tạo mới” để thêm mới trang web. Sau đó lựa chọn gói dịch vụ: Dùng ngay miễn phí/ Mua ngay

Bạn sẽ có 15 ngày dùng thử miễn phí nếu đăng ký “Dùng ngay miễn phí”

Bước 2: Chọn thiết kế Template 

Lựa chọn template từ mục  Landing Pages/Website hoặc từ Danh sách yêu thích của bạn.

Sau khi lựa chọn template, Nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo

Bước 3: Đăng ký hosting + Tên miền 

Người dùng điền tên miền mong muốn với đuôi: .shopcuaban.net

Hoặc có thể chọn tạo Tên miền tự chọn bằng click tích vào button “Tên miền tự chọn”

Chú ý :

  • Nếu là tên miền tự chọn, có thể nhà cung cấp tên miền đã cung cấp cho bạn hướng dẫn cụ thể để giúp bạn cấu hình domain. Việc này sẽ hoàn thành sau vài bước cấu hình.
  • Đồng thời, hãy cài đặt theo địa chỉ IP bạn vui lòng cài đặt tên miền về địa chỉ IP của chúng tôi: 210.245.107.5. Lưu ý: Sau khi cài đặt tên miền về địa chỉ IP trên, hệ thống cung cấp tên miền cho bạn có thể sẽ tốn đến 48h để tên miền cập nhật bảng ghi mới. Bạn nên liên lạc với nhà cung cấp tên miền để được hỗ trợ truy cập nhanh hơn vào website dựa trên tên miền bạn đã cung cấp.

Bước 4: Cài đặt kho và đồng bộ sản phẩm 

Hệ thống sử dụng số tồn trong kho được chọn để hiển thị trên website.

Lưu ý: Địa chỉ kho là địa chỉ xuất hàng mặc định để tính phí vận chuyển

Chọn “Tiếp theo” để đồng bộ sản phẩm

Video hướng dẫn tạo Website: