TÍNH NĂNG GIỚI THIỆU NGƯỜI SỬ DỤNG

Tính năng này cho phép bạn chia sẻ, giới thiệu sử dụng phần mềm ViettelSale.

  1. Với người được giới thiệu

Để điền mã giới thiệu, bạn vào Thông tin tài khoản> Thông tin cá nhân

Bạn chọn loại mã giới thiệu. Có 2 loại mã:

  • Mã khách hàng
  • Mã nhân viên Viettel Post

Trường hợp 1: Mã khách hàng

Bạn điền mã giới thiệu vào ô trống. Mã giới thiệu là số điện thoại người mời bạn tham gia ViettelSale.

Trường hợp 2: Mã nhân viên Viettel Post

Mã giới thiệu này áp dụng cho nhân viên của Viettel Post.

Bạn điền chọn các thông tin sau:

  • Mã bưu cục
  • Số điện thoại
  • Email

Mã giới thiệu có thể sửa cho đến khi bạn kích hoạt thành công gói dịch vụ đầu tiên.

  1. Với người giới thiệu

Nếu bạn đã giới thiệu khách hàng sử dụng phần mềm, bạn có thể quản lý tại Thông tin tài khoản.

Giao diện trang này có hiển thị số người bạn đã giới thiệu

Nhấn vào Chi tiết để xem thông tin về người được giới thiệu.