HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT TÍNH NĂNG PHÂN CHIA HỘI THOẠI

Tính năng này hỗ trợ cho những đơn vị kinh doanh có nhiều hơn 1 nhân viên chăm sóc, phản hồi tương tác của khách hàng trên facebook.

Việc kích hoạt sử dụng tính năng sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi nhà bán hàng.

 

ViettelSale cài đặt mặc định không kích hoạt tính năng phân chia hội thoại.

Để kích hoạt tính năng này, vào module Facebook/ Cài đặt

 

Tick chọn Sử dụng tính năng chỉ định hội thoại.