HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VẬN CHUYỂN VỚI VIETTEL POST

Chức năng này cho phép kết nối với nhà vận chuyển VIETTELPOST để quản lý các vận đơn của hệ thống, gừi lên các thông tin vận đơn, lấy ra cước phí vận chuyển, tra cứu thông tin vận chuyển.

Để kết nối vận chuyển với Viettel Post, vào Vận chuyển > Nhà vận chuyển > Danh sách nhà vận chuyển. Nhấn nút Kết nối.

Chọn Kết nối với ViettelPost

Điền thông tin kết nối nhà vận chuyển: Tên nhà vận chuyển, tài khoản và mật khẩu VTP

Nhấn Lưu để kết nối thành công

Video hướng dẫn