HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VẬN CHUYỂN VỚI VIETTEL POST

Chức năng này cho phép kết nối với nhà vận chuyển VIETTELPOST để quản lý các vận đơn của hệ thống, gừi lên các thông tin vận đơn, lấy ra cước phí vận chuyển, tra cứu thông tin vận chuyển.

Để kết nối vận chuyển với Viettel Post, vào Vận chuyển > Nhà vận chuyển > Danh sách nhà vận chuyển. Nhấn nút Kết nối.

 

Điền thông tin kết nối nhà vận chuyển.

 

Lưu ý: Nếu chưa có tài khoản ViettelPost thì nhấn Đăng ký tài khoản ViettelPost. Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, chú ý các thông tin có dấu sao là các thông tin bắt buộc.

 

Sau đó cài đặt địa chỉ lấy hàng.