HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HIỂN THỊ CÁC THÔNG TIN VẬN ĐƠN

Chức năng cài đặt hiển thị các thông tin vận đơn cho phép người dùng cài đặt thông qua tích chọn/bỏ chọn các thông tin liên quan tới vận đơn mà người dùng muốn hiển thị/không hiển thị trên danh sách vận đơn.

Để cài đặt hiển thị các thông tin vận đơn, vào Vận chuyển > Quản lý vận đơn, nhấn nút Cài đặt trên thanh công cụ.

Nhấn tích để lựa chọn các thông tin vận đơn.