HƯỚNG DẪN LỌC HỘI THOẠI

Để thực hiện việc quản lý inbox, comment trên page Facebook, đầu tiên chọn mục Facebook trên thanh menu phía bên trái màn hình.

 

- Các chế độ xem:

Trên thanh menu của mục Facebook có 5 loại mục con khác nhau:

  1. Tất cả
  2. Tin nhắn/Inbox
  3. Bình luận
  4. Lọc theo ngày
  5. Cài đặt

 

Mục Tin nhắn/Inbox:

 

Mục bình luận:

 

Mục lọc hội thoại theo ngày. Nhấn vào nút (V) nếu đồng ý với chế độ lọc, nhấn (X) nếu muốn hủy chế độ lọc.