HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG THEO TỪNG BÀI VIẾT

Để cấu hình từng ảnh trong album ảnh, vào Cài đặt > Bài viết > nhấn chọn bài viết. Sau đó vào Mẫu trả lời tự động, nhấn nút Thêm mới.

 

Chọn thêm mẫu trả lời đã có sẵn hoặc tạo mẫu mới.