HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TỪNG ẢNH TRONG ALBUM ẢNH

Để cấu hình từng ảnh trong album ảnh, vào Cài đặt > Bài viết > nhấn chọn bài viết. Sau đó vào Album ảnh, nhấn nút Cấu hình.

 

Lựa chọn cấu hình theo nhu cầu bằng cách tích chọn.