HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TƯƠNG TÁC THEO TỪNG BÀI VIẾT

Để thiết lập trả lời tự động các  tin nhắn/ inbox, bình luận/ comment trên Facebook, vào mục Facebook > Cài đặt > Bài viết.

Để thêm bài viết/ post cần cài đặt tương tác riêng, nhấn nút Thêm mới.

 

Đánh dấu tích vào bài viết/ post bạn muốn cài đặt tương tác.

 

Nhấn Chấp nhận trong thông báo popup hiển thị.

 

Nhấn chọn icon Chỉnh sửa dưới mỗi bài viết để thiết lập cài đặt

 

Tùy chỉnh cấu hình bài viết:

 

Nhấn chọn mục Hàng hóa. Bạn nhập tên hàng hóa để gán hàng hóa với bài viết này. Chức năng này sẽ hỗ trợ cho việc tạo đơn hàng tự động từ bài viết.