HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHUNG

Sau khi kết nối trang Page Facebook, bạn có thể chỉnh sửa các cài đặt trang Page trên phần mềm ViettelSale.

Để thay đổi cài đặt chung, trước tiên vào mục Facebook > Cài đặt

 

Tại tab Cài đặt chung hiện thông tin về các Cài đặt khác, đánh dấu tích vào những chức năng bạn muốn sử dụng. Có thể bỏ tích nếu không sử dụng đến.

 

Hoàn tất việc chọn cài đặt chức năng bằng cách nhấn nút Lưu. Hệ thống báo Thao tác thành công.