HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU

Sau khi kết nối trang Page Facebook, bạn có thể đồng bộ các tin nhắn và bình luận có trước về hệ thống.

Để đồng bộ dữ liệu Facebook, trước tiên vào mục Facebook > Cài đặt.

 

Sau khi nhấn icon Cài đặt, popup đồng bộ sẽ hiện lên.Tại tab Cài đặt chung sẽ hiện thông tin đồng bộ dữ liệu Facebook.

 

  • Đồng bộ bình luận

Bạn ấn chọn các nút Đồng bộ bình luận. Đồng bộ xong hệ thống thông báo thành công.

  • Đồng bộ album ảnh

Bạn ấn chọn nút Đồng bộ album ảnh. Popup các album sẽ hiện lên, bạn tích chọn vào những album muốn đồng bộ, sau đó bấm nút Đồng bộ album đã chọn.

 

Nếu bạn muốn đồng bộ tất cả album thì bấm nút Đồng bộ tất cả.

  • Đồng bộ tin nhắn

Bạn ấn chọn các nút Đồng bộ tin nhắn. Đồng bộ xong hệ thống thông báo thành công.