HƯỚNG DẪN XẾP HÀNG HÓA VÀO VỊ TRÍ

Các mục liên quan:

a, Thêm hàng hóa vào kệ

b, Tìm hàng hóa thêm vào kho kệ

c, Danh sách hàng hóa trong kệ

d, Xóa hàng hóa khỏi kệ

 

=======

a, Thêm hàng hóa vào kệ

Chức năng này giúp thêm các hàng hóa vào kệ tại mỗi cửa hàng.

Để thêm hàng vào kệ, vào Kho hàng > Quản lý kho kệ > Xếp hàng hóa vào vị trí. Chọn Kho và chọn Kệ muốn thêm hàng.

Tìm hàng hóa trên thanh tìm kiếm, sau đó nhấn Enter để thêm hàng vào kệ.

 

b, Tìm hàng hóa thêm vào kho kệ

Để tìm hàng hóa thêm vào kho kệ, người dùng nhập tên hàng hóa cần thêm vào kho kệ lên thanh công cụ tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các hàng hóa theo từ khóa đang tìm.

 

c, Danh sách hàng hóa trong kệ

Danh sách hàng hóa trong kệ hiển thị danh sách hàng hóa đã thêm vào vị trí kho kệ.

 

d, Xóa hàng hóa khỏi kệ

Chức năng này cho phép xóa sản phẩm khỏi kho kệ khi không muốn sản phẩm được đặt tại các vị trí này.