TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG NHÀ CUNG CẤP

Các mục liên quan:

a, Tạo mới nhà cung cấp

b, Nhập nhà cung cấp bằng file excel

c, Cập nhật nhà cung cấp

d, Cập nhật công nợ nhà cung cấp

e, Lịch sử nhập trả hàng nhà cung cấp

f, Xóa nhà cung cấp

g, Xuất excel danh sách nhà cung cấp

 

 

=======

a, Tạo mới nhà cung cấp

Chức năng tạo mới nhà cung cấp cho phép tạo mới các nhà cung cấp mà hệ thống đã nhập hàng.

Để tạo mới nhà cung cấp, vào Đối tác > Nhà cung cấp, nhấn nút Tạo mới.

 

Điền các thông tin theo yêu cầu, sau đó lưu và thêm mới.

 

b, Nhập nhà cung cấp bằng file excel

Chức năng nhập nhà cung cấp bằng file excel giúp người dùng tiết kiệm thời gian tạo mới nhà cung, thay vì tạo mới từng nhà cung cấp một, người dùng chọn nhập danh sách nhà cung cấp vào phần mềm qua file excel.

Để nhập khách hàng bằng file excel, vào Đối tác > Nhà cung cấp, nhấn nút Thao tác > Nhập nhà cung cấp bằng file excel.

 

Nếu chưa có file excel tên khách hàng, nhấn Mẫu file excel nhập nhà cung cấp, điền theo mẫu, sau đó tiến hành Nhập nhanh khách hàng bằng file excel.

 

c, Cập nhật nhà cung cấp

Chức năng này cho phép cập nhật chỉnh sửa các thông tin liên quan tới nhà cung cấp đã tạo trên phần mềm.

Để cập nhật nhà cung cấp, vào Đối tác > Nhà cung cấp, nhấn vào dòng tên nhà cung cấp, nhấn Thông tin > Cập nhật.

 

d, Cập nhật công nợ nhà cung cấp

Chức năng này cho phép người dùng cập nhật công nợ của nhà cung cấp.

Để cập nhật nhà cung cấp, vào Đối tác > Nhà cung cấp, nhấn vào dòng tên nhà cung cấp, nhấn Nợ cần trả NCC > Điều chỉnh.

 

e, Lịch sử nhập trả hàng nhà cung cấp

Chức năng lịch sử nhập trả hàng nhà cung cấp đưa ra thông tin các lần nhập và trả hàng của nhà cung cấp.

 

f, Xóa nhà cung cấp

Chức năng này cho phép xóa nhà cung cấp không muốn hiển thị trên hệ thống.

Để xóa nhà cung cấp, nhấn chọn nhà cung cấp muốn xóa trong danh sách nhà cung cấp, sau đó nhấn Thao tác > Xóa lựa chọn

 

Lưu ý: không thể xóa nhà cung cấp đã phát sinh giao dịch

 

g, Xuất excel danh sách nhà cung cấp

Chức năng này cho phép xuất excel danh sách nhà cung cấp từ phần mềm.

Để xuất file excel, vào Đối tác > Nhà cung cấp, nhấn Thao tác > Xuất toàn bộ Excel.