TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

Để vào sử dụng hệ thống ViettelSale, nếu bạn đã đăng ký tài khoản thì cần thực hiện bước đăng nhập.

Nhấn nút Đăng nhập ở trên đầu trang https://viettelsale.com/

1. ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN VIETTELSALE

Popup đăng nhập hiển thị. Bạn điền thông tin về Email và Mật khẩu, lựa chọn Ghi nhớ tài khoản nếu muốn. Sau đó nhấn nút Đăng nhập để vào hệ thống.

Khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị trang Dashboard ViettelSale.

Lưu ý: Sau khi đăng ký thành công, Lần đăng nhập tiếp đó vào ViettelSale → Hệ thống sẽ yêu cầu bắt buộc cập nhật đủ thông tin tài khoản:


2. ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN GOOGLE+/ FACEBOOK

Bạn có thể đăng nhập trực tiếp từ tài khoản Facebook hoặc Google nếu đã kết nối tài khoản ViettelSale với hai mạng xã hội này.

Nếu trang Facebook của bạn chưa có thông tin số điện thoại, hệ thống sẽ yêu cầu bạn điền số điện thoại.

Lưu ý: Tương tự như đăng nhập bằng tài khoản ViettelSale, lần đầu tiên đăng nhập sau khi đăng ký thì bạn cũng phải cập nhật đủ thông tin yêu cầu .