TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
3. Hướng dẫn chi tiết

3.1 Gửi tin tự động

image

Gửi tin nhắn tự động

Để vào được phần nội dung của gửi tin tự động, chọn “Marketing & CSKH” → chọn “Tin nhắn tự động”.  Trên đây là giao diện chính của phần nhắn tin tự động.

3.2. Chuỗi tin nhắn ZNS

     3.2.1. Chuỗi tin ZNS khả dụng

image

Chuỗi tin ZNS còn lại

 • - Tại đây sẽ hiển thị các chuỗi tin nhắn ZNS còn lại của gói cước đã đăng ký. Chuỗi tin nhắn đăng ký sẽ được cộng dồn khi mua nhiều lần 1 gói cước.

     3.2.2. Mua thêm gói cước gửi tin

image

 • - Để thực hiện mua gói cước bấm chọn “Mua thêm”. Sẽ có một cửa sổ pop up hiển thị lên các gói cước cũng như chương trình kèm theo.

     3.2.3. Các options chuỗi tin ZNS thông báo

image

Các options chuỗi tin ZNS thông báo

 • - Có 3 options để người dùng có thể lựa chọn là: gói 50 chuỗi tin, 150 chuỗi tin và 300 chuỗi tin. Tùy vào từng nhu cầu của Merchant để mua gói cước phù hợp.
 • - Chọn “Mua ngay” để thực hiện mua chuỗi tin ZNS.

     3.2.4. Các hình thức thanh toán gói cước chuỗi tin ZNS

image

 • - Có 2 hình thức thanh toán đối với chuỗi tin ZNS: 

         +Thanh toán online qua VNPay 

         +Thanh toán online qua Viettel Money

 • - Chọn hình thức thanh toán sau đó chọn “Thanh toán”, màn hình sẽ chuyển sang các cổng thanh toán tương ứng.

     3.2.5. Thông báo sắp hết tin gửi tự động

image

Pop up thông báo sắp hết tin gửi tự động

 • - Đối với trường hợp gói cước tin gửi tự động sắp hết hạn (=< 10 tin):
  • + Khi gói cước gửi tin tự động thông báo đơn hàng sắp hết hạn (=< 10 tin) (đối với mỗi gói cước) thì thực hiện bắn cảnh báo cho người dùng thông qua 3 channel: Popup hệ thống, noti cảnh báo và email cảnh báo.
  • + Chọn “Mua ngay” để gia hạn gói cước.

3.3. Điều kiện áp dụng gửi tin nhắn tự động

image

Điều kiện áp dụng gửi tin nhắn tự động

 • - Mặc định ban đầu, tất cả Merchant đều ở trạng thái “ Không cài đặt tự động gửi tin khi thay đổi trạng thái đơn hàng”, người dùng muốn sử dụng tính năng sẽ truy cập vào menu “ Marketing & CSKH” -> chọn “Tin nhắn tự động”.

image

Thêm mẫu tin nhắn

 • - Khi người dùng chọn option “ Bật cài đặt tự động gửi tin khi thay đổi trạng thái đơn hàng”  khi chưa có cấu hình  màn hình sẽ hiển thị:

image

 • - Chọn “Thêm tin nhắn” để tạo mẫu tin tự động.

image

Thêm mới cấu hình gửi tin thông báo đơn hàng

 • - Pop up hiển thị lên lựa chọn thêm mới cấu hình gửi tin thông báo đơn hàng cho Merchant. Tại đây có 2 lựa chọn kênh gửi cho người mua hàng:

    3.3.1. Kênh gửi Zalo OA

    Với lựa chọn kênh gửi là Zalo OA thì Merchant có 2 options để gửi tin đó là:

    3.3.1.1. Sử dụng ZOA của ViettelSale:

image

Sử dụng ZOA của ViettelSale

 • - Ấn “Tiếp theo” để thực hiện cấu hình tin nhắn sử dụng ZOA của ViettelSale.

image

Thêm mới cấu hình gửi tin của ViettelSale

 • - Merchant sử dụng hình thức này trong trường hợp không có tài khoản ZOA, muốn lấy ViettelSale làm tổng đài để áp dụng gửi tin cho khách mua hàng.
 • - Merchant sẽ nhập tên tin nhắn, chọn loại tin nhắn, kiểu tin nhắn, điều kiện gửi tin. “Trạng thái đơn” và “Trạng thái vận chuyển” sẽ phụ thuộc vào “Kiểu tin nhắn”. Có 4 “Kiểu tin nhắn” : Xác nhận đơn hàng, Thông báo chuẩn bị giao hàng, Xác nhận nhận hàng thành công, Thông báo đơn chuyển hoàn.
 • - Nội dung tin nhắn khi Merchant sử dụng ZOA của ViettelSale sẽ được cấu hình mặc định, Merchant không thể thay đổi nội dung tin nhắn khi sử dụng hình thức này.
 • - Sau khi nhập đầy đủ thông tin gửi tin nhắn, ấn “Thêm mới” để lưu cấu hình gửi tin.

    3.3.1.2. Sử dụng ZOA của Shop (Merchant):

 • - Merchant sử dụng hình thức này trong trường hợp đã có tài khoản ZOA, muốn gửi tin cho khách hàng bằng tài khoản ZOA cá nhân.

image

 • - Ấn “Kết nối” để liên kết tài khoản Zalo OA của Marchant. Các bước tiếp theo tương tự với cách gửi tin ZOA của ViettelSale.

     3.3.2. Kênh gửi Facebook:

 • - Với lựa chọn kênh gửi là Facebook thì Merchant sẽ sử dụng page Facebook đã kết nối với ViettelSale để cấu hình gửi tin nhắn.

image

Sử dụng Facebook làm lựa chọn kênh gửi tin

 • - Merchant chọn các page đã kết nối với VTSale sau đó chọn “Tiếp theo” để cấu hình tin nhắn. Lưu ý kênh gửi Facebook chỉ áp dụng cho đơn hàng được tạo ra từ module Facebook, không áp dụng cho những module khác. Tin nhắn được gửi từ Facebook sẽ được miễn phí.

    3.3.2.1. Thêm mới cấu hình tin nhắn qua Facebook

image

Cấu hình gửi tin nhắn qua Facebook

 • - Bước nhập thông tin gửi tin nhắn tương tự với cấu hình của ZaloOA, tuy nhiên với Facebook có thể tùy chỉnh được nội dung gửi tin nhắn với các dữ liệu động được chèn vào nội dung.
 • - Sau khi đã thêm thông tin gửi tin nhắn và nhập nội dung gửi tin nhắn, ấn “Thêm mới” để lưu lại cấu hình.

    3.3.2.2. Danh sách gửi tin đã cấu hình

image

Danh sách gửi tin đã tạo

 • - Trong màn hình này sau khi Merchant tạo tin nhắn gửi cho khách hàng và tích chọn tin nhắn muốn gửi tin → Hệ thống sẽ kiểm tra với những DVKD có bật tính năng và thỏa mãn điều kiện về gói cước, khi có đơn hàng chuyển sang các trạng thái tương ứng như cấu hình, hệ thống sẽ thực hiện gửi tin nhắn đến cho người mua. 
 • - Nhấn vào icon “Xóa” sẽ hiển thị popup confirm “ Bạn có thực sự muốn xóa mẫu tin, khi bạn xóa cấu hình gửi tin tự động sẽ không còn?”
 • - Nhấn vào icon chỉnh sửa sẽ mở popup chỉnh sửa tin nhắn tự động
 • - Nhấn vào button “Lưu cấu hình” sẽ kiểm tra xem có tin nhắn nào được tích chọn, nếu chưa tin nhắn nào được tích chọn sẽ báo lỗi “Quý khách vui lòng chọn cấu hình tin nhắn”. Trường hợp đã tích chọn khi nhấn button Lưu, hệ thống sẽ thực hiện lưu cấu hình. Và khi có sự thay đổi trạng thái đơn hàng sẽ thực hiện gửi tin nhắn tương ứng với các đơn hàng thay đổi.

3.4. Lịch sử gửi tin

image

Lịch sử gửi tin

 • - Merchant có thể kiểm tra lịch sử gửi ở màn hình tra cứu lịch sử gửi tin.
 • - Tại đây hiển thị các tin đã gửi thành công, tin gửi thất bại và lý do lỗi.
 • - Merchant có thể tìm kiếm lịch sử theo mã đơn hàng, tên người nhận tin, SĐT…
 • - Lọc theo thời gian gửi, kiểu gửi, kênh gửi, trạng thái gửi tin. Xuất excel.
 • - Hiển thị số hành trình đơn của tin đã gửi và tổng số tin đã gửi.