TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
2. Mô tả chi tiết

-  Cho phép merchant cấu hình gửi tin nhắn tự động cho buyer dựa trên hành động khi trạng thái đơn hàng được thay đổi:

+ Khi đơn hàng được xác nhận/ gửi vận chuyển cho hãng vận chuyển

+ Khi đơn hàng có trạng thái vận chuyển, với đơn tự vận chuyển, vận chuyển qua hãng khác  khi chuyển sang Đang giao hàng

+ Khi đơn hàng bị yêu cầu duyệt hoàn. Đơn tự vận chuyển và ahamove không áp dụng

+ Xác nhận đơn hàng thành công ( khi đơn hàng có trạng thái đơn hàng thành công)

- Cho phép merchant chọn 2 loại kênh gửi tới buyer:

+ Gửi qua tin nhắn Facebook: áp dụng cho những merchant đã kết nối page với viettelsale và áp dụng cho những đơn hàng được tạo từ module Facebook của Viettelsale. Với những đơn gửi lỗi( vi phạm chính sách của facebook) cần thống kê để hiển thị trong phần lịch sử gửi tin.

+ Gửi qua ZOA( Zalo official Account): cho phép merchant chọn sử dụng ZOA của VTP hoặc ZOA của chính merchant. Để sử dụng tính năng này người dùng phải mua tin nhắn để gửi tin. Khi gần hết tin nhắn tùy từng gói thì hệ thống sẽ gửi mail và thông báo cảnh báo cho người dùng mua thêm gói.Tài khoản ZOA admin sẽ là tài khoản ZOA của VTS hoặc VTP. Template gửi tin sẽ được khởi tạo ở các tài khoản admin này.  Với khách hàng chọn gửi tin qua ZOA của khách hàng, thì tài khoản ZOA phải được tài khoản admin ủy quyền xác thực. Khi gửi tin tiền tin nhắn sẽ được trừ vào ví Zalopay của tài khoản ZOA admin . Người dùng khi gửi tin qua zalo sẽ không được sửa nội dung tin nhắn mặc định( nội dung này sẽ do VTP quy định).