Học viện

Tư liệu hướng dẫn nhân viên

ViettelSale và cách phát triển của Chi nhánh Thái Nguyên

Hướng dẫn đăng ký tài khoản ViettelSale

Hướng dẫn tạo mới kho hàng

Hướng dẫn tạo mới sản phẩm

Hướng dẫn nhập số lượng sản phẩm vào kho

Hướng dẫn xuất chuyển kho

Hướng dẫn bán hàng tại cửa hàng POS

Hướng dẫn kết nối với fanpage Facebook

Hướng dẫn tải lên đơn hàng bằng file excel